Klachten

Klachten

Klachten kunnen altijd gemeld worden. Mail uw klacht naar: info@leloustore.nl

We zijn voor klachten bereikbaar op werkdagen van 09:00-17:00 uur